Behandling av personuppgifter i Arboga kommun

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

På svensk nivå finns sedan tidigare personuppgiftslagen (PuL) som ger ett skydd för varje persons integritet. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen.


Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Arboga kommun vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Arboga kommun. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter. Arboga kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.


I filmen nedan förklaras den nya dataskyddsförordningen (GDPR) väldigt övergripande på en minut och 34 sekunder. Upplagt av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Frågor och svar om GDPR

Vad är en personuppgift?
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vilka kan vi komma att dela din information till?
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vad har du för rättigheter?
Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Klagomål
Hur arbetar kommunen med dataskyddsförordningen?
Har du frågor om kommunens arbete med GDPR?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: