Visa webbversion
Meny
Vasagymnasiet - Elev - edWise

edWise

Vasagymnasiets lärare och elever använder den webbaserade lärplattformen edWise som ett verktyg i skolan.

Varje elev ska ha ett edWisekonto och det innebär att du som elev har tillgång till personligt schema och mail, du kan även ta del av information och uppgifter i de virtuella rum som lärarna skapar för varje kurs.

Det skriftliga omdömet, elevdokumentationen, som lärarna skriver om varje elev görs i edWise, här kan du som elev se hur du ligger till i de olika kurser du läser och vad du behöver utveckla för att nå kursmålen samt de mål som du själv har satt.

Som vårdnadshavare får du också ett edWise-konto och på så sätt kan du följa ditt barns utveckling i skolan. Elevdokumentationen används som underlag vid utvecklingssamtalen.

Kontakta Arboga kommun

Assistent och elevregistrerare

Annica Terol-Johansson
Expedition Vasagymnasiet

Direkt: 0589-87315
Mobil: 073-7657315

Länkar

Korta fakta om Arboga

Välkommen till Vasagymnasiet

 

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten