Visa webbversion
Meny
Hem - Kommun & politik - E-tjänster och blanketter - Blanketter

Blanketter

Här hittar du Arboga kommuns blanketter.

Ungefär hälften av blanketterna är pdf-blanketter som du kan fylla i, spara och skriva ut via din dator. (Det anges vid varje blankett.) Kom ihåg att underskriften dock måste göras för hand på anmälningar och ansökningar.

Cirka hälften av blanketterna är av äldre modell och måste därför skrivas ut och fyllas i för hand.

Alla blanketter öppnas i nytt fönster.

Blanketterna är utformade som PDF-filer. För att kunna använda blanketterna behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator.

Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats.

Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Ibland har webbläsaren Chrome problem med ifyllningsbara pdf-blanketter. Om du har möjlighet, testa då en annan webbläsare.

Ansökan timvikariat och feriepraktik

Ansökan timvikariat (word-format)

Ansökan timvikariat (pdf-format, fylls i för hand)

Ansökan feriepraktikplats sommaren 2015 (word-format)

Autogiro

Blankett medgivande för autogiro för vatten och avlopp (VA)

Blankett medgivande för Autogiro Arboga kommuns fakturor (utom VA)

Grundskola/grundsärskola

Ansökan om ledighet för elev i grundskola  

Ansökan om specialkost (måste fyllas i för hand)

Bygga och bo

Ajourhållning av lägenhetsregistret för flerbostadshus inklusive specialbostäder. (ifyllningsbar pdf)

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus (ifyllningsbar pdf)

Information om anmälan enligt Plan- och bygglagen

Information om bygglovsansökan

Information om anmälan för eldstad

Ansökan, bygglov (ifyllningsbar pdf)

Anmälan enligt Plan- och bygglagen (ifyllningsbar pdf)

Rivningsplan (måste fyllas i för hand)

Kontrollplan, eldstad (måste fyllas i för hand)

Grannemedgivande (måste fyllas i för hand)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan (ifyllningsbar pdf)

Beställning av karta (ifyllningsbar pdf)

Beställning av mätuppdrag (ifyllningsbar pdf)

 

Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispens (måste fyllas i för hand)

 

Delaktighet och synpunkter

Lämna synpunkter (måste fyllas i för hand)

Lämna in ett medborgarförslag (måste fyllas i för hand)

Enskilt avlopp

Ansökan/anmälan Avloppsanläggning (ifyllningsbar pdf)

Ansökan/anmälan mulltoa, separationstoa (måste fyllas i för hand)

Granneinformation avloppsanläggning (måste fyllas i för hand)

Kontrollplan för enskild avloppsanläggning (måste fyllas i för hand)

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam (måste fyllas i för hand)

Anmälan om eget omhändertagande av slam (måste fyllas i för hand)

Fritid och Kultur

Anmälan föreningsregistret (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan trivselbidrag 2016 (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan om investeringsbidrag 2016 (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan föreningsbidrag 2016 (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan föreningsbidrag studieförbund 2013  (ifyllningsbar word-blankett)

Konstgräset vintersäsong (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan träningstider innomhushallar (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan träningstider Meken ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan träningstider Sturevallen ( ifyllningsbar word-blankett)

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst (måste fyllas i för hand)

Ansökan om riksfärdtjänst (måste fyllas i för hand)

Livsmedel

Underlag riskklassificering (ifyllningsbar pdf)

Registrering av livsmedelsanläggning (ifyllningsbar pdf)

Ansökan/godkännande av livsmedelsanläggning (ifyllningsbar pdf)

Misstanke om matförgiftning (ifyllningsbar pdf)

Lotteri

Ansökan, lotteri enligt 15 och 16 § lotterilagen (ifyllningsbar pdf)

Ansökan, registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen (ifyllningsbar pdf)

Lotteriredovisning (ifyllningsbar pdf)

Sammanställning lotteri (ifyllningsbar pdf)

Lägenhetsregister

Ajourhållning av lägenhetsregistret (ifyllningsbar pdf)

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus (ifyllningsbar pdf)

Miljö och Hälsa

Anmälan av miljöfarlig verksamhet (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om driftstörning (måste fyllas i för hand)

Försäljning av tobaksvaror (ifyllningsbar pdf)

Anmälan hygienisk behandling (inklusive solarium) (ifyllningsbar pdf)

Anmälan bassängbad (ifyllningsbar pdf)

Anmälan av drift av förskola, fritidshem och skola (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om installation av cistern (ifyllningsbar pdf)

Cistern för brandfarlig vätska tas ur bruk (ifyllningsbar pdf)

Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel (ifyllningsbar pdf)

Anmälan efterbehandling av förorenade områden (måste fyllas i för hand)

Anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområde (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde (ifyllningsbar pdf)

Musik- och dansskola

Anmälan Musik- och dansskolan (måste fyllas i för hand)

Politiker/förtroendevalda

Begäran om arvode med mera för kommunala sammanträden och förrättningar

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Blankett för samtycke (måste fyllas i för hand)

Reseräkning (måste fyllas i för hand)

Serveringstillstånd

Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer (ifyllningsbar pdf)

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker (ifyllningsbar pdf)

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap (ifyllningsbar pdf)

Underrättelse om hur man överklagar (ifyllningsbar pdf)

Folköl, anmälan om försäljning eller servering (ifyllningsbar pdf)

Socialbidrag/försörjningsstöd

Söker du försörjningsstöd för första gången ber vi dig kontakta individ och familjeomsorgen på telefon 0589-87040.

Ansökningsblankett för förnyelse av ekonomiskt bistånd (måste fyllas i för hand)

Trafik och stadmiljö

Ansökningsblankett för schakttillstånd (ifyllningsbar pdf)

Driftbidrag för enskilda vägar ansökningsblankett (ifyllningsbar pdf)

Bilaga ingrepp inom fornminnesområde (måste fyllas i för hand)

Trafikanordningsplan Arboga kommun (måste fyllas i för hand)

Trädfällning (måste fyllas i för hand)

Vasagymnasiet

Ansökan om inackorderingsbidrag läsåret 2014-2015

Ansökan om resebidrag läsåret 2014-2015

Ansökan om fri skolresa läsåret 2014-2015 (Ansökan avser elever som åker från Götlunda till gymnasieskolor i Örebro)

Verksamheten för funktionshinder

Begäran om insats enligt LSS (måste fyllas i för hand)

Intresseanmälan om behov av bostad med särskild service enligt LSS (måste fyllas i för hand)

Ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro (ifyllningsbar word-blankett)

Vård och omsorg

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (måste fyllas i för hand)

Ärende till demensteamet (ifyllningsbar word-blankett)

Värmepump

Anmälan värmepump (måste fyllas i för hand)

Överförmyndare

Blanketter gällande överförmyndare finns på Köpings kommuns webbplats.

Korta fakta om Arboga

Arboga

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.

Flytta hit

Här finns småstadens charm i storstadens närhet. Natur, skolor och fritidsaktiviteter ligger aldrig mer än en promenad eller cykeltur bort.

Vill du ha mer storstadsliv är det bara en halvtimmes resväg med bil eller tåg, oavsett om du vill till Västerås, Eskilstuna eller Örebro.

Villa, lägenhet, å-gård mitt i stan, lantligt boende eller närhet till Hjälmaren? Välj ett boende som passar just dig.

Mer information till dig som vill flytta till Arboga.

Historia

De gamla kullerstensgataorna i stadskärnan och ån som stilla flyter genom staden minner om Arbogas rika historia. Ån har haft stor betydelse för staden som fått sitt namn, Arbughi, av att ån gör en liten båge just här.

Här har människor stannat och byggt sig ett hem sedan urminnes tider. Kanske bodde människor här redan på stenåldern. På 1000-talet började en by växa fram och från slutet av 1200-talet fanns ett franciskanerkloster. Klosterkyrkan blev senare Heliga Trefaldighetskyrkan.

Läs mer om Arbogas historia.

Besökare

Besök gärna våra museer, antikvariat, gallerier eller mysiga caféer. Passa på att göra en utflykt till Hjälmare kanal med sina nio slussar eller till Jädersbruks unika miljö.

Vill du göra något kul tillsammans med barnen? Varför inte besöka Ekbacksbadet, slalombacken eller bowlinghallen? Kontaka Turistbyrån så får du veta mer!

Länk till sevärdheter och fritidsaktiviteter.