Visa webbversion
Meny
Hem - Kommun & politik - E-tjänster och blanketter - Blanketter

Blanketter

Här hittar du Arboga kommuns blanketter.

Ungefär hälften av blanketterna är pdf-blanketter eller webbformulär som du kan fylla i, spara och skriva ut via din dator. (Det anges vid varje blankett.) Kom ihåg att underskriften dock måste göras för hand på anmälningar och ansökningar.

Cirka hälften av blanketterna är av äldre modell och måste därför skrivas ut och fyllas i för hand.

Alla blanketter öppnas i nytt fönster.

Blanketterna är utformade som PDF-filer. För att kunna använda blanketterna behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator.

Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats.

Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Ibland har webbläsaren Chrome problem med ifyllningsbara pdf-blanketter. Om du har möjlighet, testa då en annan webbläsare.

Autogiro

Blankett medgivande för autogiro för vatten och avlopp (VA)

Blankett medgivande för Autogiro Arboga kommuns fakturor (utom VA)

Grundskola/grundsärskola

Ansökan om ledighet för elev i grundskola  

Bygga och bo

Ajourhållning av lägenhetsregistret för flerbostadshus inklusive specialbostäder. (webbformulär)

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus (webbformulär)

Information om anmälan enligt Plan- och bygglagen

Information om bygglovsansökan

Information om anmälan för eldstad

Ansökan, bygglov (ifyllningsbar pdf)

Anmälan enligt Plan- och bygglagen (ifyllningsbar pdf)

Rivningsplan (måste fyllas i för hand)

Kontrollplan, eldstad (måste fyllas i för hand)

Grannemedgivande (måste fyllas i för hand)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan (ifyllningsbar pdf)

Beställning av karta (ifyllningsbar pdf)

Beställning av mätuppdrag (ifyllningsbar pdf)

Intresseanmälan för tomt i Arboga Kommun (måste fyllas i för hand)

Ansökan om planbesked (ifyllningsbar pdf)

Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispens (ifyllningsbar pdf)

 

Delaktighet och synpunkter

Lämna synpunkter (måste fyllas i för hand)

Lämna in ett medborgarförslag (måste fyllas i för hand)

Enskilt avlopp och slamhantering

Ansökan/anmälan Avloppsanordning (ifyllningsbar pdf)

Ansökan/anmälan mulltoa, m.m. eller avlopp utan WC (ifyllningsbar pdf)

Granneinformation avloppsanordning (måste fyllas i för hand)

Kontrollplan för enskild avloppsanordning (måste fyllas i för hand)

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om eget omhändertagande av slam (ifyllningsbar pdf)

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare (måste fyllas i för hand)

Fritid och Kultur

Anmälan föreningsregistret (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan trivselbidrag 2017 (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan om investeringsbidrag 2017 (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan föreningsbidrag 2017 (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan föreningsbidrag studieförbund 2016  (ifyllningsbar word-blankett)

Konstgräset vintersäsong (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan träningstider innomhushallar (ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan träningstider Meken ifyllningsbar word-blankett)

Ansökan träningstider Sturevallen ( ifyllningsbar word-blankett)

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst (måste fyllas i för hand)

Ansökan om riksfärdtjänst (måste fyllas i för hand)

Livsmedel

Underlag riskklassificering (webbformulär)

Registrering av livsmedelsanläggning (webbformulär)

Ansökan/godkännande av livsmedelsanläggning (webbformulär)

Misstanke om matförgiftning (webbformulär)

Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet (webbformulär)

Lotteri

Ansökan, lotteri enligt 16 § lotterilagen (ifyllningsbar pdf)

Ansökan, registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen (ifyllningsbar pdf)

Lotteriredovisning (ifyllningsbar pdf)

Sammanställning lotteri (ifyllningsbar pdf)

Miljö och Hälsa

Anmälan av miljöfarlig verksamhet (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om driftstörning (måste fyllas i för hand)

Försäljning av tobaksvaror (webbformulär)

Anmälan hygienisk behandling (inklusive solarium) (webbformulär)

Anmälan bassängbad (webbformulär)

Anmälan av drift av förskola, fritidshem och skola (webbformulär)

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område (webbformulär)

Anmälan om installation av cistern (ifyllningsbar pdf)

Cistern för brandfarlig vätska tas ur bruk (ifyllningsbar pdf)

Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel (webbformulär)

Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområde (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde (ifyllningsbar pdf)

Anmälan/ansökan om installation av värmepump (måste fyllas i för hand)

Ansökan om dispens från sophämtning (ifyllningsbar pdf)

Kulturskola

Anmälan Kulturskolan (måste fyllas i för hand)

Anmälan kan även ske via webben, och registreras då automatiskt hos Kulturskolans expedition.

Länk till webbanmälan

Politiker/förtroendevalda

Begäran om arvode med mera för kommunala sammanträden och förrättningar (word-format, digitalt ifyllnadsbar)
Begäran om arvode med mera för kommunala sammanträden och
förrättningar
(pdf-format, fylls i för hand)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst (word-format, digitalt ifyllnadsbar)
Ersättning för förlorad arbetsinkomst (pdf-format, fylls i för hand)

Blankett för samtycke (måste fyllas i för hand)

Reseräkning (måste fyllas i för hand)

Underlag omställningsåtgärder förtroendevald (wordformat, digitalt ifyllnadsbar)
Underlag omställningsåtgäder förtroendevald (pdf-format, fylls i för hand)

Serveringstillstånd

Anmälan om  serveringsansvariga personer (fylls i digitalt eller för hand)

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker (fylls i digitalt eller för hand)

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten (fylls i digitalt eller för hand)

Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap (fylls i digitalt eller för hand)

Folköl, anmälan om försäljning eller servering (webbformulär)

Socialbidrag/försörjningsstöd

Söker du försörjningsstöd för första gången ber vi dig kontakta individ och familjeomsorgen på telefon 0589-87040.

Ansökningsblankett för förnyelse av ekonomiskt bistånd (måste fyllas i för hand)

Trafik och stadmiljö

Ansökningsblankett för schakttillstånd (ifyllningsbar pdf)

Bilaga ingrepp inom fornminnesområde(pdf)

Färdiganmälan efter schakt (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om driftbidrag för enskilda vägar (ifyllningsbar pdf)

Trafikanordningsplan Arboga kommun (måste fyllas i för hand)

Trädfällning (måste fyllas i för hand)

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet (ifyllningsbar pdf)

Vasagymnasiet

Ansökan om inackorderingsbidrag läsåret 2016-2017 (doc)

Ansökan om resebidrag läsåret 2016-2017 (doc)

Ansökan om fri skolresa läsåret 2016-2017 (Ansökan avser elever som åker från Götlunda till gymnasieskolor i Örebro) (doc)

Verksamheten för funktionshinder

Begäran om insats enligt LSS (måste fyllas i för hand)

Intresseanmälan om behov av bostad med särskild service enligt LSS (måste fyllas i för hand)

Ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro (ifyllningsbar word-blankett)

Vård och omsorg

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (måste fyllas i för hand)

Ärende till demensteamet (ifyllningsbar word-blankett)

Överförmyndare

Blanketter gällande överförmyndare finns på Köpings kommuns webbplats.

Korta fakta om Arboga

Arboga

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.

Flytta hit

Här finns småstadens charm i storstadens närhet. Natur, skolor och fritidsaktiviteter ligger aldrig mer än en promenad eller cykeltur bort.

Vill du ha mer storstadsliv är det bara en halvtimmes resväg med bil eller tåg, oavsett om du vill till Västerås, Eskilstuna eller Örebro.

Villa, lägenhet, å-gård mitt i stan, lantligt boende eller närhet till Hjälmaren? Välj ett boende som passar just dig.

Mer information till dig som vill flytta till Arboga.

Historia

De gamla kullerstensgatorna i stadskärnan och ån som stilla flyter genom staden minner om Arbogas rika historia. Ån har haft stor betydelse för staden som fått sitt namn, Arbughi, av att ån gör en liten båge just här.

Här har människor stannat och byggt sig ett hem sedan urminnes tider. Kanske bodde människor här redan på stenåldern. På 1000-talet började en by växa fram och från slutet av 1200-talet fanns ett franciskanerkloster. Klosterkyrkan blev senare Heliga Trefaldighetskyrkan.

Läs mer om Arbogas historia.

Besökare

Besök gärna våra museer, antikvariat, gallerier eller mysiga caféer. Passa på att göra en utflykt till Hjälmare kanal med sina nio slussar eller till Jädersbruks unika miljö.

Vill du göra något kul tillsammans med barnen? Varför inte besöka Ekbacksbadet, eller slalombacken? Kontaka Turistbyrån så får du veta mer!

Länk till sevärdheter och fritidsaktiviteter.