Visa webbversion
Meny
Hem - Bygga, bo & miljö - Kommunens planarbete - Översiktsplan

Översiktsplan Arboga kommun

Vy över Arboga stad

En översiktsplan är kommunomfattande

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Den ska också redovisa hur olika riksintressen; områden, platser eller objekt som anses viktiga ur ett nationellt perspektiv, tillvaratas och tillgodoses. Översiktsplanen är en avvägning mellan olika allmänna intressen och ska tydligt redovisa innebörden och konsekvenserna av de förändringar som den riktar sig mot.

För vissa delar av kommunen som kräver en högre detaljeringsgrad, till exempel tätorter eller andra värdefulla områden, kan översiktsplanen fördjupas. I dessa fall tar man fram en Fördjupad översiktsplan (FÖP) som behandlar ett mindre geografiskt område än hela kommunen. Det finns även möjlighet att göra ett tematiskt tilltägg till översiktsplanen (TÖP) som behandlar ett visst tema, till exempel vindkraft, strandskydd eller trurism.

Arbete pågår med att revidera Arboga kommuns översiktsplan

Arboga kommuns kommuntäckande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige under 2009. Översiktsplan Arboga kommun trädde i laga kraft 091026. Under hösten/vintern 2013/2014 har en aktualitetsprövning gjorts som innebär att ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan kommer att påbörjas.

Lämna synpunkt om sidan

Din synpunkt kommer att skickas till innehållsansvarige för den aktuella sidan.

Max 1000 tecken
Ange kontrollord: 52EF

Kontakta Arboga kommun

Planavdelningen
Besöksadress: Smedjegatan 5
Postadress: Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga

Korta fakta om Arboga

Arboga

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.

Flytta hit

Här finns småstadens charm i storstadens närhet. Natur, skolor och fritidsaktiviteter ligger aldrig mer än en promenad eller cykeltur bort.

Vill du ha mer storstadsliv är det bara en halvtimmes resväg med bil eller tåg, oavsett om du vill till Västerås, Eskilstuna eller Örebro.

Villa, lägenhet, å-gård mitt i stan, lantligt boende eller närhet till Hjälmaren? Välj ett boende som passar just dig.

Mer information till dig som vill flytta till Arboga.

Historia

De gamla kullerstensgatorna i stadskärnan och ån som stilla flyter genom staden minner om Arbogas rika historia. Ån har haft stor betydelse för staden som fått sitt namn, Arbughi, av att ån gör en liten båge just här.

Här har människor stannat och byggt sig ett hem sedan urminnes tider. Kanske bodde människor här redan på stenåldern. På 1000-talet började en by växa fram och från slutet av 1200-talet fanns ett franciskanerkloster. Klosterkyrkan blev senare Heliga Trefaldighetskyrkan.

Läs mer om Arbogas historia.

Besökare

Besök gärna våra museer, antikvariat, gallerier eller mysiga caféer. Passa på att göra en utflykt till Hjälmare kanal med sina nio slussar eller till Jädersbruks unika miljö.

Vill du göra något kul tillsammans med barnen? Varför inte besöka Ekbacksbadet, eller slalombacken? Kontaka Turistbyrån så får du veta mer!

Länk till sevärdheter och fritidsaktiviteter.