Visa webbversion
Meny
Hem - Bygga, bo & miljö - Kommunens planarbete
Flygbild över Arboga stad.

Kommunens planarbete

Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden och se till att vår gemensamma fysiska omgivning; såsom våra parker, gator, byggnader och vattenområden, ger bra möjligheter till en positiv samhällsutveckling. En utveckling som värnar jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samtidigt som den främjar långsiktigt hållbar livsmiljö för alla idag och för kommande generationer.

Arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken

Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, föreningar, företag, myndigheter och andra intressenter bjuds in att lämna sina synpunkter och idéer. Arbetet styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Med olika typer av planer säkerställs att det finns lämplig mark redo för utveckling av verksamheter och bostäder i kommunen, att värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig. Arbetet bygger på att samla in och väga många olika aspekter; estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska, mot varandra för att kunna fatta välgrundade beslut.

Den översiktliga planeringen är vägledande i det fortsatta arbetet och omfattar ofta hela kommunen eller vissa större delområden.

Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande handlingar där det regleras mer i detalj hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas.


Den 2 maj 2011 fick vi en ny plan- och bygglag. Syftet med lagändringen är att förenkla, effektivisera och modernisera bygg- och planprocessen och anpassa den efter dagens behov.

Planbesked kan begäras av person, organisation eller företag

Ett nytt begrepp ”planbesked” har införts. Planbesked kan begäras av en person, organisation eller ett företag som vill genomföra en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas eller ändras. Planbeskedet från kommunen lämnas inom fyra månader och kommunen tar ut en avgift för hantering av planbesked.

Läs mer om avgift för planbesked i kommunens plantaxa, den hittar du här. Mer information om plan- och bygglagen hittar du via länkarna till höger. Blankett för ansökan om planbesked hittar du här.

Kontakta Arboga kommun

Planavdelningen
Besöksadress: Smedjegatan 5
Postadress: Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga

Tf. Planeringschef

Marina Ljungsved
Planavdelningen

Direkt: 0589-87607
Fax: 0589-14486
Besöksadress: Rådhuset, Smedjegatan 5
Box 45
732 21 Arboga

Korta fakta om Arboga

Arboga

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.

Flytta hit

Här finns småstadens charm i storstadens närhet. Natur, skolor och fritidsaktiviteter ligger aldrig mer än en promenad eller cykeltur bort.

Vill du ha mer storstadsliv är det bara en halvtimmes resväg med bil eller tåg, oavsett om du vill till Västerås, Eskilstuna eller Örebro.

Villa, lägenhet, å-gård mitt i stan, lantligt boende eller närhet till Hjälmaren? Välj ett boende som passar just dig.

Mer information till dig som vill flytta till Arboga.

Historia

De gamla kullerstensgatorna i stadskärnan och ån som stilla flyter genom staden minner om Arbogas rika historia. Ån har haft stor betydelse för staden som fått sitt namn, Arbughi, av att ån gör en liten båge just här.

Här har människor stannat och byggt sig ett hem sedan urminnes tider. Kanske bodde människor här redan på stenåldern. På 1000-talet började en by växa fram och från slutet av 1200-talet fanns ett franciskanerkloster. Klosterkyrkan blev senare Heliga Trefaldighetskyrkan.

Läs mer om Arbogas historia.

Besökare

Besök gärna våra museer, antikvariat, gallerier eller mysiga caféer. Passa på att göra en utflykt till Hjälmare kanal med sina nio slussar eller till Jädersbruks unika miljö.

Vill du göra något kul tillsammans med barnen? Varför inte besöka Ekbacksbadet, eller slalombacken? Kontaka Turistbyrån så får du veta mer!

Länk till sevärdheter och fritidsaktiviteter.